Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

Leest u voor u uw bestelling plaatst, eerst onze Algemene Voorwaarden. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, gaan wij er vanuit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden!

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel die met Haakidee in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Haakidee behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Haakpatronen:

De haakpatronen van Haakidee zijn voor persoonlijk gebruik en mogen op geen enkele manier openbaar worden gemaakt  of voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van Annemarie Arts. Alle patronen van Haakidee zijn auteursrechtelijk beschermd.
Ook de producten die voortkomen uit de haakpatronen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

De haakpatronen van Haakidee worden zeer zorgvuldig ontwikkeld door Annemarie Arts. Haakidee en de Ontwerper (Annemarie Arts) kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van het gebruik van het zelfgehaakte speelgoed die voorkomen uit de haakpatronen van Haakidee.

Bestellen:

Nadat u uw bestelling heeft gedaan, krijgt u een automatische bevestiging in uw mailbox. Wanneer meerdere producten tegelijk besteld zullen de verzendkosten zich automatisch bij elkaar op tellen.  U ontvangt binnen 24 uur een factuur met de betaalgegevens. Mocht u binnen 24 uur geen bevestiging/factuur hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Het kan mogelijk zijn dat de bevestiging/factuur van Haakidee in uw mailbox wordt aangezien voor spam.

Betaling/Leveringsvoorwaarden:

Je bestelling wordt in behandeling genomen zodra het verschuldigde bedrag in zijn geheel is bijgeschreven op de bankrekening van Haakidee. Vermeld bij u betaling het ordernummer. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 5 werkdagen, ontvangt de koper een herinnering. Wanneer hier binnen 3 werkdagen geen gehoor op wordt gegeven, wordt de bestelling door Haakidee geannuleerd. Betalingen worden dagelijks op werkdagen gecontroleerd. Houdt er rekening mee dat een betaling vanaf een andere bank of land, soms langer onderweg is.

Na betaling wordt de aankoop binnen twee werkdagen verzonden.  Haakpatronen worden als PDF-file verstuurd.  Mocht u binnen 2 werkdagen nog geen patronen hebben ontvangen, kijk dan eerst in u spambox. De mogelijkheid bestaat dat de aan u verzonden mail met patronen door uw mail wordt aangezien als spam.

Haakidee verzendt op werkdagen van maandag t/m vrijdag.

Boeken kunnen niet worden geruild of retour worden genomen.

Annuleren door koper:

U kunt een bestelling  binnen 24 uur annuleren.
Indien u een hele bestelling annuleert en de betaling is al voldaan wordt het aankoopbedrag minus € 2,50 administratiekosten binnen 7 werkdagen teruggestort.

Annuleren door verkoper:

Indien blijkt dat Haakidee een opdracht niet kan uitvoeren, om welke reden dan ook, dan behoudt Haakidee het recht de opdracht te annuleren. Dit gebeurt na schriftelijke mededeling via de mail.

Privacy:

Al uw gegevens worden alleen door Haakidee gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Intellectueel eigendom:

De klant erkent  uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Haakidee.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooibare technische en of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Haakidee.

Overig:

Alle producten en prijzen van Haakidee zijn met de grootste zorg in de webshop geplaatst. Typefouten kunnen wij echter niet uitsluiten. U dient tevens rekening te houden met een gering verschil in maatvoering en kleuren van de afbeeldingen. De foto’s zijn niet op ware grote afgebeeld. En kleuren worden per beeldscherm anders weergegeven.

Toepasselijk recht:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gegevens:

Haakidee is van Annemarie Arts en is gevestigd te Druten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51797178. Wij verzoeken u vriendelijk alle correspondentie per mail te versturen.