Projecten gemaakt met de haakpatronen van Haakidee mogen verkocht worden op kleinschalige hobbymatige wijze zonder commercieel winstoogmerk. Let op dat je altijd gebruik maakt van eigen foto’s. Vermelding naar de herkomst van het haakpatroon is gewenst en fijn.